FACTUM EXTREMUM SK

Výšková správa budov, stavieb, technologických zariadení a špeciálne činnosti.

FACTUM EXTREMUM SK s.r.o. poskytuje komplexnú výškovú správu pre všetky druhy nehnuteľností. Technické práce sú vykonávané pomocou lanovej techniky a zahrňujú všetky stavebné a montážne práce. Súčasťou prác sú aj čistiace a dokumentačné práce, analýzy a diagnostiky porúch na budovách.
“nič nie je nemožné”

Aktuality:
FACTUM EXTREMUM SK: 01.09.2021 Z dôvodu rozširovania pracovného porfólia spoločnosti a zvýšenému počtu zákazok naša spoločnosť hľadá nových spolupracovníkov. Vítané sú stavebné zručnosti a schopnosti pre prácu lanovým prístupom.

DEZINFEKCIE: 10.09.2021 Príchodom tretej vlny potvrdzuje našu pripravenosť pre 24-hodinové poskytovanie dezinfekčných služieb v plnom rozsahu ako v predchádzajúcich vlnách pandémie COVID-19.

Čistiace práce - lanová technika

Čistenie vykonávame v rozsahu bežného čistenia až po ťažké znečistenie vrátane dezinfekcie:
 • čistenie presklenných plôch
 • čistenie všetkých povrchov budov
 • čistenie po vtáčich exkrementoch
 • čistenie zvodov a žľabov budov, vrátane kontroly a krtkovania zvodov
 • čistiace a sanačné práce po požiaroch lanovou technikou

Stavebné práce - lanová technika

Vykonávanie stavebných prác na ťažko dostupných miestach a technicky náročných terénoch pomocou lanovej techniky:
 • klampiarske práce na strechách na všetkých typoch striech
 • maliarske a natieračské práce na konštrukciách, komínoch a pod.
 • fasádne práce, iba lanová technika
 • havarijné opravy striech - rovné aj šikmé strechy
 • technické audity striech a fasád budov s vyhotovením dokumentácie poškodenia s popisom závad, vrátane návrhu stavebného riešenia

Montážne práce - lanová technika

Všetky montážne a technické práce vykonávame v zmysle platnej legislatívy SR, vrátane označenia staveniska, zabezpečenia staveniska, vytýčenia bezpečnostných zón a podobne:
 • montáž a demontáž okien, vrátane nadrozmerných okien
 • montáž a demontáž všetkých prídavných prvkov striech a fasád - zábrany proti vtáctvu, snehové zábrany, klimatizácií a pod.
 • dokumentácia poškodenia opláštenia budovy - fasáda, fasádne dosky, presklenia a pod.
 • montáž a demontáž konštrukcií na budovy a technologické zariadenia
 • oprava fasád a odvetrávaných fasád všetkých druhov povrchov - kameň, fasádne dosky a pod.
 • výšková preprava nadrozmerného materiálu na budovy a technologické zariadenia
 • iné montážne práce podľa požiadavok klienta

Výškové elektrikárske práce - lanová technika

Elektrikárske práce na vyhradených elektrických zariadeniach pomocou lanovej techniky na tažko dostupných miestach technikmi s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.:
 • kontrola bleskozvodov a ich revízia, vrátane zhotovenia revíznej správy odborným revíznym technikom podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §24
 • demontáž starých a montáž nových bleskozvodov na všetky typy striech a budov
 • revízia elektrikých zariadení vyžadúci lanový prístup v technicky náročnom teréne
 • montáž a oprava svetelných zariadení na nedostupných miestach

Dezinfekcia a likvidácia plesní

​Profesionálna dezinfekcia s individuálnym prístupom:
 • vysokoúčinná celopriestorová dezinfekcia na báze peroxidu vodíka a striebra alebo prostriedky na báze solných roztokov
 • dezinfekcia po kontaminácii bio-hazard materiálom - vírusy (vrátane koronavírusu, H5N1, H1N1 a.i.), baktérie (Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis a.i.), TBC, plesne, huby ako aj Ebola a HIV
 • profesionálna aplikácia s vysokým dodržiavaním BOZP a prevenciou ďalšieho širénia kontaminácie
 • aplikácia aerosolom alebo suchou hmlovinou - celoobjemové alebo plošné aplikácie
 • aplikácia aerosolom až 2.500 m2/ hod
 • aplikácia hmlovinou až do 1.800m3/hod
 • dezinfekcia citlivých priestorov - nemocnice, knižnice, škôlky, kancelárie, archívy a pod.
 • dezinfekčné prostriedky registrované ako biocídy v podmienkach MH SR

Sanácie svahov a brál

 • partnerská firma KAMENOSTAV.CZ
 • špeciálne vrtné práce
 • búranie a delenie hornín od betónu
 • sanácia nestabilných skal, svahov a objektov
 • ochranné ploty a dynamické bariéry
 • injektáže a torkety
 • kotvy a mikropiloty

24 hodiná NON-STOP služba

Práce vykonávame 24 hodín NON-STOP i počas víkendov a sviatkov 0917 08 08 38

Víchrica:
 • odstraňovanie škod po víchrici – zabezpečenie striech a terás, atík a pod.
 • zabezpečenie predmetov a častí domov pri rizikách pádu
 • odstraňovanie padnutých alebo poškodených stromov
Povodne:
 • čerpanie vytopených priestorov s výkonom 750–1500 l/min
 • odčerpanie s minimálnym zostatkom objemu vody
 • čistenie priestorov od kalu a nánosov vody
 • komplexná povodňová sanácia po povodniach
Dezinfekcia:
 • vysokoúčinná dezinfekcia kontaminovaných priestorov
 • dezinfekcia účinná proti gram pozitívnym a gram negatívnym baktériam, ďalej účinok fungicídny, mykobakteriálny, sporicídny a proti obaleným a neobaleným vírusom
 • profesionálny postup pri aplikácií
 • rýchla dezinfekcia po kontaminácií 24/7
 • aplikácia aerosolom bežné priestory, aplikácia hmlovinou - citlivé priestory

Ochranné pracovné prostriedky

Vykonávame montáže a predaj popredných výrobcov systémov osobného a kolektívneho zabezpečenia pre prácu vo výškach:
 • montáž a predaj horizontálnych a vertikálnych systémov zabezpečenia, vrátane ich pravidelnej revízie 
 • montáž a predaj pevných a prenosných kotviacich bodov, vrátane ich pravidelnej revízie
 • montáž a predaj záchytných sietí proti pádu osôb a materálu, vrátane ich pravidelnej revízie 
 • školenie pre prácu vo výškach pomocou lanovej techniky a špeciálnej horolezeckej techniky
 • predaj produktov PETZL, TENDON a KRATOS
 • predaj produktov INNOTECH a BERGER-HUCK
 • revízne kontroly všetkých OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky
   
Predaj OPP
 

Skywalk

Spoločnosť FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. je prevádzkovateľom jednej z najkrajších adrenalínových aktivít v strednej Európe. Prejdite sa po vonkajšej strane reštaurácie UFO Bratislava.

Technické parametre SKYWALK UFO:
 • pochôdza časť SKYWALK vo výške: 85 m
 • šírka pochôdznej časti: 0,76 – 0,80 m
 • dĺžka SKYWALK: 64 m
 • výhľad: 360°
 • viditeľnosť až do: 100 km
 • počet kotviacich bodov: 31 ks
 • priemer vodiaceho lana SKYWALK: 8 mm
 • jediný SKYWALK v strednej Európe
 • počet schodov na SKYWALK: 430 alebo 45 sekúnd výťahom
 • dátum zhotovenia 11/2017
Objednať

Kontakt

Fakturačné údaje:
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
Ligurčeková 21
821 06 Bratislava
IČO: 47 837 519
DIČ: 2024113806
IČ DPH: SK2024113806
Štatutárny orgán: Ing. Henrich Bartovič, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK89 0200 0000 0033 1760 8253
Prevádzka a sídlo firmy:
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
Trojičné námestie 13
821 06 Bratislava

Nájdete nás - mapa
 
Riaditeľ:
Ing. Henrich Bartovič
Mail: henrich.bartovic@factumextremum.sk

Správa objednávok a organizácia zákaziek:                                        
Ing. Martina Líšková                                                                                
Mail: info@factumextremum.sk                                                              

Projektový manažér:
Ing. Michaela Čech
Mail: zapad@factumextremum.sk  

NON-STOP linka 24/7
0917 08 08 38
Kontaktný formulár