FACTUM EXTREMUM SK

Práce vo výške a špeciálne činnosti

FACTUM EXTREMUM SK s.r.o. sa zaraďuje medzi poskytovateľov špeciálnych služieb. Zameriavame sa na technické práce vo výškach, ako aj práce v nebezpečnom a zdraviu škodlivom prostredí. Medzi výškové práce nepatria iba čistiace práce, ale hlavne montážne a iné technické práce podľa požiadaviek zákazníka.
“Attingere caelum digito.”
Zobraziť služby

Čistiace práce - lanová technika

Čistenie vykonávame od základného bežného čistenia až po ťažké znečistenie vrátane dezinfekcie.
 • Čistenie presklenných plôch
 • Čistenie všetkých povrchov budov
 • Čistenie po vtáčích exkrementoch
 • Čistenie zvodov a žľabov budov, vrátane krtkovania zvodov
 • Čistiace a sanačné práce po požiaroch a povodniach

Stavebné práce - lanová technika

Vykonávanie stavebných prác na ťažko dostupných miestach a technicky náročných terénoch pomocou lanovej techniky.
 • Klampiarske práce
 • Murárske práce
 • Maliarske a natieračské práce
 • Fasádne práce
 • Opravy striech - rovné aj šikmé
 • Technické audity striech a fasád budov s vyhotovením dokumentácie poškodenia a popisom závad, vrátane návrhu stavebného riešenia

Montážne práce - lanová technika

Všetky montážne a technické práce vykonávame v zmysle platnej legislatívy SR, vrátane označenia staveniska, zabezpečenia staveniska, vytýčenia bezpečnostných zón a pod.
 • Montážne a demontážne práce
 • Montáž strešných systémov horizontálneho a vertikálneho istenia - CAPITAL SAFETY a POHL
 • Elektrikárske práce
 • Dokumentácia poškodenia opláštenia budovy - fasáda, fasádne dosky, presklenia a pod.
 • Výšková preprava nadrozmerného materiálu do a z budov a objektov
 • Montáž bleskozvodov, sneholamov a zábran proti vtáctvu a pod.
 • Montáž sieťových zábran proti pádu

Dezinfekcia a likvidácia plesní

 • Vysokoúčinná celopriestorová dezinfekcia na báze peroxidu vodíka a striebra alebo prostriedky na báze solných roztokov
 • Dezinfekcia po kontaminácii bio-hazard materiálom - vírusy (vrátane koronavírusu, H5N1, H1N1 a.i.), baktérie (Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis a.i.), TBC, plesne, huby ako aj Ebola a HIV
 • Profesionálna aplikácia s vysokým dodržiavaním BOZP a prevenciou ďalšieho širénia kontaminácie
 • Aplikácia aerosolom alebo suchou hmlovinou - celoobjemové alebo plošné aplikácie
 • Aplikácia aerosolom až 2.500 m2/ hod
 • Aplikácia hmlovinou až do 1.800m3/hod
 • Dezinfekcia citlivých priestorov - nemocnice, knižnice, škôlky, kancelárie, archívy a pod.
 • Dezinfekčné prostriedky registrované ako biocídy v podmienkach MH SR

Čistenie nádrží a síl

 • Čistenie a dezinfekcia všetkých druhov nádrží a síl
 • Čistenie citlivých priestorov – historické objekty, studne a pod.
 • Práce v zdraviu škodlivom prostredí – použitie autonómnych dýchacích prístrojov a chemických oblekov
 • Čistenie aj pomocou lanovej techniky
 • Dlhodobá ochrana pred plesňami
 • Kontrolné kultivácie sterov pred a po práci

24 hodiná NON-STOP služba

Práce vykonávame 24 hodín NON-STOP i počas víkendov a sviatkov 0917 08 08 38

Víchrica:
 • Odstraňovanie škod po víchrici – zabezpečenie striech a terás, atík a pod.
 • Zabezpečenie predmetov a častí domov pri rizikách pádu
 • Odstraňovanie padnutých alebo poškodených stromov
Povodne:
 • Čerpanie vytopených priestorov s výkonom 750–1500 l/min
 • Odčerpanie s minimálnym zostatkom objemu vody
 • Čistenie priestorov od kalu a nánosov vody
 • Komplexná povodňová sanácia po povodniach
Dezinfekcia:
 • Vysokoúčinná dezinfekcia kontaminovaných priestorov
 • Dezinfekcia účinná proti gram pozitívnym a gram negatívnym baktériam, ďalej účinok fungicídny, mykobakteriálny, sporicídny a proti obaleným a neobaleným vírusom
 • Profesionálny postup pri aplikácií
 • Rýchla dezinfekcia po kontaminácií 24/7
 • Aplikácia aerosolom bežné priestory, aplikácia hmlovinou - citlivé priestory

Predaj a školenia

Vykonávame školenia pre prácu vo výškách, ako aj produktové školenia na horolezeckú techniku.
 • Základné školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • Školenie pre prácu vo výškach pomocou lanovej techniky a špeciálnej horolezeckej techniky
 • Predaj produktov PETZL, TENDON a KRATOS
 • Revízne kontroly pre produkty PETZL, TENDON a KRATOS
 • Revízne kontroly všetkých zariadení OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Školenie prvej pomoci v podmienkach lanovej techniky a školenie záchrany pomocou lanovej techniky
 

Skywalk

Spoločnosť FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. je prevádzkovateľom jednej z najkrajších adrenalínových aktivít v strednej Európe. Prejdite sa po vonkajšej strane reštaurácie UFO Bratislava.

Technické parametre SKYWALK UFO:
 • Skywalk vo výške: 85 m
 • Šírka pochôdznej lávky: 0,76 – 0,80 m
 • Dĺžka Skywalk: 70 m
 • Výhľad: 360°
 • Viditeľnosť až do: 100 km
 • Počet kotviacich bodov: 29
 • Priemer vodiaceho lana SKYWALK: 8 mm
 • Jediný SKYWALK v strednej Európe
 • Počet schodov na SKYWALK: 430 alebo 45 s výťahom
 • Dátum zhotovenia 11/2017
Objednať

Kontakt

Fakturačné údaje:
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
Vyšehradská 15
851 06 Bratislava
IČO: 47 837 519
DIČ: 2024113806
IČ DPH: SK2024113806
Štatutárny orgán: JUDr. Danuša Bartovičová, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK89 0200 0000 0033 1760 8253
Prevádzka a sídlo firmy:
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
Trojičné námestie 13
821 06 Bratislava

Nájdete nás - mapa
 
Riaditeľ:
Ing. Henrich Bartovič
Mail: henrich.bartovic@factumextremum.sk

Správa objednávok a organizácia zákaziek:                                        
Ing. Martina Líšková                                                                                
Mail: info@factumextremum.sk                                                              

Projektový manažér:
Mail: zapad@factumextremum.sk  

NON-STOP linka 24/7
0917 08 08 38
Objednávkový formulár