Výškové čistiace práce

Čistenie okien a skiel, čistenie fasád, vtáčich exkrementov, žlabov a podobne. Práce prispôsobujeme potrebám klienta.

Výškové klampiarske práce

Oprava a výmena klampiarskych prvkov, kontrola uchytenia a podobne.

Výškové fasádne práce

Opravy a nátery fasád, renovácie a sanácie fasád.

Výšková výmena skiel a okien

Výmena skiel a okien vo všetkých výškách do celkovej hmotnosti 350kg.

Montáž zábran proti vtáctvu

Montáž je vykonávaná aj s prípravou a očistou povrchu určeného na montáž zábran.

Montáž snehových zábran a odstraňovanie kalamitného snehu zo striech

Montáž zábran na akýkoľvek typ strechy, ako aj odstraňovanie kalamitného snehu a ľadu zo striech.

Arboristika a ošetrovanie drevín

Ošetrovanie a orezy drevín pri budovách a v parkoch. Odstraňovanie kalamitných drevín a ich likvidácia.

Montáž bleskozvodov

Montáž bleskozvodov vrátane projektu a revízie.

Výškové odstraňovanie škôd po víchriciach a dažďoch

24 - hodinová služba odstraňovania následkov víchric, zaistenie poškodených konštrukcií.