Výškové stavebné práce

Nemajú byť náhradou prác z lešenia, ale možnosťou použitia jednoduchšieho riešenia vykonávania stavebných prác na zle dostupných miestach a technicky náročných terénoch.

• výškové klampiarske práce – montáž a demontáž klampiarskych prvkov a ich opravy

• výškové murárske práce

• výškové maliarske a natieračské práce

• výškové fasádne práce – opravy a nátery fasád, renovácie a sanácie fasád.