Výškové práce – montážne a technické práce

Všetky montážne a technické práce vykonáváme v zmysle platnej legislatívy SR, napríklad: označenie staveniska, zabezpečenie staveniska, vytýčenia bezpečnostých zón a pod.

• výškové montážne a demontážne práce

• výškové elektrikárske práce

• výškové mapovanie terénu budov – dokumentácia poškodenia budovy

• výšková technická údržba stožiarov

• výšková práca s plošinami a viazačské práce

• výšková preprava rozmernejšich nákladov do budov a objektov

• výšková výmena skiel a okien

• montáž bleskozvodov, sneholamov a zábran proti vtáctvu