Organizácia adrenalinových akcií

Naším cieľom je priblížiť nebezpečnú prácu vo výškách formou zábavy a rizík vznikajúcich pri prácach vo výškách. Podujatia sú organizované s najväčším zreteľom na bezpečnosť. Pri dodržiavaní všetkých pokynov inštruktora garantujeme absolútnu bežpečnosť pri podujatiach.

• team buildingové akcie

• adrenalínové akcie pre jednotlivcov a skupiny

• adrenalínové akcie na základe požiadaviek klienta

• ponuka adrenalinových aktivit - adrenalínový balík

Inštruktori FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. sú profesionálni záchranári pre záchranu z výšok a nad volnou hĺbkou s dlhoročnou praxou.