KONTAKTY

Všeobecný mail: info@factumextremum.sk


Zastúpenie Slovenská a Česká republika - Ing. Henrich Bartovič

Mobil +421 903 715 611

henrich.bartovic@factumextremum.sk


Zastúpenie Rakúsko a Nemecko - Dr. Daniel Csomor

Mobil +43 699 1782 8877

daniel.csomor@factumextremum.sk


Adrenalínové akcie - Ing. Lucia Mudráková

Mobil +421 903 110 919

lucia.mudrakova@factumextremum.sk


Reklamné spoločnosti a realizácia projektov - Mgr. Milan Fungáč

Mobil +421 905 770 430

milan.fungac@factumextremum.sk