Špeciálne činnosti

Medzi špeciálne činnosti našej spoločnosti sa radia práce, pri ktorých je nutné používať kompletnú ochranu tela vrátane dýchacích ciest a práce v chemických oblekoch. Radia sa sem napríklad práce vo výbušnom a zdraviu škodlivom prostredí.

• práce pomocou len ADP - autonómnych dýchacích prístrojov bez ochrany tela

• práce za použitia chemických oblekov ako aj ADP - autonómny dýchací prístroj

• analýza ovzdušia, kontrola ovzdušia a prítomnosti nebezpečných a výbušných látok

• likvidácia nebezpečných látok z priestorov