Odborné školenia a predaj

Vykonávame školenia pre prácu vo výškách ako aj produktové školenia na horlozeckú techniku.

• základné školenie pre prácu vo výškách a nad voľnou hĺbkou

• školenie pre prácu vo výškách pomocou lanovej techniky a špeciálnej horolezeckej techniky

• školenie pre záchranu, sebezáchranu a evakuáciu

• školenie priemyselného lezenia

• špeciálne a rozširené školenie pre prácu vo výškách dosahujúce zahraničnú úroveň – štruktúra vzdelania a techniky prevzaté zo zahraničních lezeckých kurzov

• produktové školenie pre produkty PETZL, TENDON, PAX a North American Rescue - NAR

• predaj produktov PETZL, TENDON, PAX a North American Rescue - NAR

• revízne kontroly pre produkty PETZL a TENDON

• revízne kontroly všetkých zariadení OOPP - osobné ochranné pracovné prostriedky

• školenie prvej pomoci