Arboristika

Hlavným atribútom arboristických prác je ohľad na životné prostredie, preto sú práce vykonávané arboristami ISA.

• stanovenie rozsahu poškodenia a prípadnych chorôb drevín

• správne ošetrenie drevín určené naším odborným garantom

• orezy drevín

• výrub rizikových drevín

• asanácia kalamitných drevín

• likvidácia a odvoz haluziny a drevín