Služby

Spoločnosť Factum Extremum sa radí medzi poskytovateľov špeciálnych služieb a vysoko odborných prác pre zákazníkov. Zameriavame sa na technické práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, ako aj na práce v nebezpečnom a zdraviu škodlivom prostredí. Medzi výškové práce nepatrí len čistenie, ale aj montážne a iné technické práce podľa požiadavok zákazníka. Čistiace práce vykonávame predovšetkým v priemyselných oblastiach, kde dochádza k nadmernému znečisteniu alebo na povrchoch, ktoré nie sú bežne znečistené a sú ťažko odstraniteľné.