Inštalácia reklám vo výškach

Montáž a demontáž všetkých typov reklám vo výškach a na ťažko dostupných miestach. Montáž je vykonávaná na všetkých druhoch povrchov budov.

Čistenie reklám vo výškach

Čistenie reklám pri bežnom znečistení, ako aj pri iných závažných druhoch znečistenia.

Opravy reklám vo výškach

Oprava reklamy pri jej poškodení vetrom, mrazom a podobne. Rýchle odstránenie havarijného stavu.

Montáž reklamných rámov

Montáž kovových rámov, ktoré slúžia pre inštaláciu bannerov, meshových a reklamných plachiet na fasády budov.

Zameriavanie reklamných plôch

Presné zameranie reklamnej plochy, ktoré slúži na presnú výrobu montážnych rámov alebo určenia ideálneho spôsobu uchytenia reklamy na fasádu budovy.

Periodické výmeny reklamných plachiet

Expresná výmena bannerov, mesh a reklamných plachiet v čase požadovanom klientom.