Ceny prác sú u každého zákazníka určované na základe obtiažnosti prác a výkonov. Finálna cena sa stanoví až po obhliadke a spoločnej dohode s klientom, prípadne po ukončení prác.