TECHNICKÉ PRÁCE VO VÝŠKACH A ŠPECIÁLNE ČINNOSTI

FACTUM EXTREMUM SK s.r.o. sa radí medzi poskytovateľov špeciálnych služieb. Zameriavame sa na technické práce vo výškach, ako aj práce v nebezpečnom a zdraviu škodlivom prostredí. Medzi výškové práce nepatria len čistenie, ale aj montážne a iné technické práce podľa požiadavok zákazníka.

“Attingere caelum digito”